Kuvaaja 1. Kumulatiivinen verojen menetys vuosittain.

Eroakirkosta.fi-palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot

Eroakirkosta.fi -palvelu perustettiin internetsivustolle marraskuussa 2003. Sen tarkoitus oli ja on edelleen tarjota evankelis-luterilaisen ja ortodoksi kirkon jäsenille helppo tapa erota kirkosta. Palvelun perusti Tampereen Vapaa-ajattelijat ry, joka on Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsenjärjestö. Tässä raportissa analysoidaan kyseisen palvelun kokonaisvaikutusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verotuloihin nyt ja tulevaisuudessa. Raportissa käydään läpi myös rekisteröityihin uskontokuntiin kuulumattomien väestön kasvu. Käytetyt tiedot perustuvat sekä palveluun omiin että Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin.

 

 

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu

 

Eroakirkosta.fi-palvelulla on ollut alusta asti kolme tavoitetta: kirkosta eroamisen helpottaminen, keskustelun synnyttäminen valtionkirkon asemasta sekä julkisuuden saaminen uskonnottomuudelle ja vapaa-ajattelulle.

 

Valtionkirkkojärjestelmää puolustavat tahot perustelevat evankelis-luterilaisen kirkon erityisasemaa sen jäsenmäärällä. Eroakirkosta.fi-palvelu on onnistunut vähentämään kirkon jäsenmäärää merkittävästi.


Eroakirkosta.fi-palvelulla, niin kuin koko vapaa-ajattelija yhteisön tavoitteena on se, että Suomessa kohdeltaisiin kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti. Nykyinen valtionkirkkojärjestelmä ei kuulu demokraattiseen valtioon.

 Evankelis-luterilaisen kirkon veromenetykset vuosina 2004 -2014

 

Kuvaaja 1. Kumulatiivinen verojen menetys vuosittain.