Kantelu: Tampereen kouluissa uskonnon harjoittamista osana koulupäivää

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE

 

TAMPEREEN KOULUISSA USKONNON HARJOITTAMISTA OSANA KOULUPÄIVÄÄ

 

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, voiko julkisissa kouluissa järjestää uskonnon harjoittamista osana koulun ohjelmaa.

 

Tampereen peruskoulujen tapahtumakalentereista ilmenee, että monet koulut järjestävät syyslukukauden aikana seuraavanlaista ohjelmaa: seurakunnan aamunavauksia, adventtihartaus, adventtikirkko, joulukirkko jne.

 

Opetushallituksen 28.2.2006 lähettämän muistion (Perusopetuslain muutoksen

vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun  toimintaan) mukaan ”Koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten

jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia.”. Ohjeen mukaan uskonnonvapauden toteutumiseksi on riittävää, että oppilailla on mahdollisuus olla

osallistumatta uskonnon harjoittamiseen ja että koulu järjestää tällaisille oppilaille

muuta toimintaa tilaisuuden ajaksi. Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja

perusopetuksen tuotantoalueelta saamamme tiedon mukaan Tampereen kaupungilla ei tässä asiassa ole omia ohjeita kouluille vaan koulujen on tarkoitus noudattaa opetushallituksen ohjetta.

 

Ohjeenkin mukaan järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet kuitenkin loukkaavat

uskonnonvapautta, koska ne väkisinkin pakottavat oppilaita joko toimimaan

vakaumuksen vastaisesti taikka paljastamaan poikkeavan vakaumuksen tai

vakaumuksen puuttumisen.

 

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja totesi 5.8.2013 tekemässään suvivirttä koskevassa ratkaisussa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että vapaus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskoa sisältää myös oikeuden olla joutumatta tilanteisiin, joissa henkilöä vaaditaan paljastamaan uskonsa tai joissa hänen on toimittava jollain sellaisella tavalla, josta voidaan tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan.

 

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan suvivirren laulaminen koulujen juhlissa ei ole uskonnon harjoittamista. Tällaiset koulujen juhlatraditiot sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa tapahtuva uskonnollisiin tapoihin tutustuminen riittävät perehdyttämään oppilaat suomalaisiin kristillisperäisiin perinteisiin. Varsinainen uskonnon harjoittaminen tulee jättää kotien ja seurakuntien hoidettavaksi kouluajan ulkopuolella. Myöskään koulujen iltapäiväkerhoissa, edes seurakunnilta ostettuna palveluna, ei tule järjestää uskonnon harjoittamista.

 

Tampereen koulujen tapa järjestää uskonnon harjoittamista lienee vallitseva tapa

valtaosassa Suomen kouluja. Siksi on tärkeää, että opetushallitus ohjeistaa koulut

selkeästi uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen sekä Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen uusimmatkin päätökset huomioon ottaen.

Tampereella 17.9.2013

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry

 

Petri Karisma

Puheenjohtaja

040-748 9532

 

Kirsi Koskenkorva

Sihteeri