Kunta ei saa antaa etuoikeuksia millekään uskonnolle tai vakaumukselle: Tiedote 27.6.2013

Evankelis-luterilainen kirkko on pyrkimässä laajaan yhteistyöhön kuntien kanssa. Tästä kehityksestä erittäin ikävänä osoituksena on Kuopion piispan Jari Jolkkosen Savon sanomissa 27.6.2013 julkaistu kirjoitus “Kirkko ja kunnat liittoon” (http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/kirkko-ja-kunnat-liittoon/1346005). Yhteiskunnan moniarvoisuus ja -kulttuurisuus voidaan taata vain kun julkinen valta ei suosi mitään toimijaa. Valtion tulee olla tunnustukseton, eli valtion ei tule ottaa kantaa minkään uskonnon tai muun maailmankatsomuksen puolesta tai sitä vastaan.

On hyvä muistaa, että Suomessa on yli miljoona mihinkään uskontokuntaa kuulumatonta. Vaikka nämä ihmiset eivät välttämättä ole kaikki uskonnottomia, ovat he tehneet harkitun päätöksen olla kuulumatta mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kuntien tehtävä ei ole olla minkään uskonnollisen aatteen puolestapuhuja, vaan sen tulee toimia niin, ettei ketään syrjitä tai suosita.

On erittäin kyseenalaista, että tässä tilanteessa jossa Suomessa asuu runsaasti ihmisiä jotka eivät tunnusta kristinuskoa, kunta asettuu evankelis-luterilaisen kirkon puolelle ja tukee sen toimintaa. Kunnan tukiessa kirkon toimintaa ei voisi välttyä ajatukselta, että kunta osallistuu evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön, toteaa Vapaa-ajattelijain Liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Vapaa-ajattelijain liitto on mm. kannanotossaan Valtiovarainministeriölle 19.05.2013 ehdottanut tunnustuksettomuutta kirjattavaksi kuntalakiin. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita, eikä henkilöä pidä pakottaa ilmaisemaan uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Petri Karisma
040 748 9532