Pakkouskonto

Pakkouskonto kouluissa tarkoittaa sitä, että

  • Kirkkoon kuuluvien oppilaiden on pakko osallistua uskonnon opetukseen.
  • He eivät saa valita elämänkatsomustietoa oppiaineekseen.
  • Alaikäinen oppilas ei voi erota kirkosta ilman huoltajiensa lupaa.
  • Uskonnon opetus kouluissa on tunnustuksellista eli uskontunnustuksen mukaista,
    vaikka sen lain mukaan pitäisi olla tunnustuksetonta eli maallista.
  • Koulut järjestävät uskonnon harjoittamista, kuten koululaisjumalanpalveluksia, uskonnollisia aamunavauksia ja ruokarukoilutusta, ja kouluissa on muita uskonnollisia tilaisuuksia kuten uskonnollisten ryhmien esityksiä. Näihin painostetaan kaikkia osallistumaan, myös uskonnottomia.
  • Koulujen yhteisissä juhlissa on uskonnollista sisältöä kuten virrenlaulua ja jouluevankeliumin esittämistä.
  • Seurakunnat järjestävät koulujen iltapäiväkerhoja, joissa rukoillaan, lauletaan virsiä ja pidetään hartaushetkiä.