Uskonnon opetuksen kritiikki

Tässä artikkelissa kerrotaan uskonnon opetukseen liittyvistä ongelmista.

 • kerrotaan uskonnollisia asioita totena.
 • opetus aiheuttaa turhia ongelmia ryhmäjaoissa yms. käytännön järjestelyissä
 • opetus painottuu ”omaan uskontoon”, mikä aiheuttaa katsomuksellista ”yleissivistymättömyyttä”.
 • tarkoituksena ennemminkin ”sosiaalistaminen omaan uskontoon” eikä yleissivistyksen antaminen.
 • ”oman uskonnon” opetusta on liikaa.
 • ”oman uskonnon” opetusta puolustavia argumentteja.

Uskonnollisten asioiden opettaminen totena

Uskonnon opetuksessa kerrotaan uskonnollisia väittämiä totena. Tämä rikkoo mm. opettajien ammattieettisten ohjeiden arvoa Totuudellisuus:

Totuudellisuus on keskeinen arvo opettajan perustehtävässä, jossa hän ohjaa oppijaa elämän ja ympäristön kohtaamiseen. Tutkiva lähestymistapa edellyttää avointa keskustelua ja totuuden etsimistä. Rehellisyys itselle ja muille sekä keskinäinen kunnioitus kaikessa vuorovaikutuksessa kuuluu opettajan työn perustaan.

Esimerkkinä uskonnon opetuksessa opettavista uskonnollisista väittämistä on mm. opetussuunnitelman perusteiden kohta:

 • Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus sekä Jeesuksen opetukset Jumalan
  huolenpidosta
  (s. 205).

Jumalan tai minkään yliluonnollisen olemassa olo ei ole seikka, joka voitaisiin esittää sellaisena tosiasiana, mihin päädytään tutkivan lähestymistavan ja avoimen keskustelun perusteella. Päin vastoin, väitteen kokeminen todeksi tai epätodeksi riippuu vahvasti ja lähes yksinomaan yksilön maailmankatsomuksesta. Koska tietyt uskontoihin sisältyvät väitteet (rukoilun toimivuus, enkeleiden olemassa olo) ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että ne pitää hyväksyä tosiasioina sellaisenaan (maailmankatsomuksen mukaan) ilman tutkivaa lähestymistapaa tai avointa keskustelua, niihin ei voida soveltaa sitä, mitä opettajien ammattieettisissä ohjeissa tarkoitetaan totuudellisuudella.

Totuudellisuuden kanssa ongelmallisia asioita on paljon erityisesti alakouluun tarkoitetuissa oppikirjoissa.

Ongelmat ryhmäjaoissa ja opetusjärjestelyissä kouluissa

Tällä hetkellä Suomessa opetetaan yli kymmentä eri uskontoa.