Pakkouskonto.fi kritisoi pakollista uskonnonopetusta: Tiedote 28.1.2013

Tampereen ja Helsingin vapaa-ajattelijat ovat perustaneet pakkouskonto.fi-sivuston kritisoimaan Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien lasten pakollista uskonnonopetusta peruskouluissa. Pakollinen uskonnonopiskelu ei takaa lapselle täysiä perusoikeuksia. Vapaa-ajattelijat selvittävät mahdollisuutta nykyisen uskonnon opetusta koskevan lainsäädännön perusoikeuksien mukaisuuden tarkistamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Nykyinen lainsäädäntö pakottaa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvan lapsen osallistumaan uskonnon opetukseen. Ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomat saavat valita elämänkatsomustiedon ja enemmistön uskonnon välillä. Epäsymmetrisen, kirkkoa suosivan lain tarkoituksena on pyrkiä hidastamaan jäsenmäärän romahtamista pakottamalla kirkkoon kuuluvat koululaiset uskonnon tunneille.

Ongelma peruskoulun uskonnonopetuksessa on se, että evankelis-luterilaisen uskonnon opetus on edelleenkin vahvasti tunnustuksellista erityisesti alakoulun puolella. Opetussisällöt sekä opetusmenetelmät kohdistuvat ensisijassa oppilaiden sosiaalistamiseen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi, eikä objektiivisen tiedon jakamiseen eri uskonnoista. Oppikirjoissa esitetään edelleenkin tosiasioina, että Jumala on luonut maailman, enkelit suojelevat tai rukoilemalla voi keskustella Jumalan kanssa.

Joidenkin koulujen järjestämät uskonnolliset tilaisuudet, kuten opettajajohtoinen ruokarukoiluttaminen, uskonnolliset aamunavaukset sekä koululaisjumalanpalvelukset, ovat ongelmallisia sekä opettajille että oppilaille. Uskonnollisten tilaisuuksien korvaavat järjestelyt johtavat helposti oppilaiden syrjimiseen. Koulut myös usein unohtavat, että kaikista uskonnollisista tilaisuuksista on tiedotettava koteja. Vaikka lapsi olisi evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei hänen ole pakko osallistua uskonnon harjoittamiseksi luokiteltavaan tilaisuuteen.

Pakkouskonto.fi -projekti tulee pitämään asiaa esillä mm. erilaisten kampanjoiden jakanteluiden muodossa.

Lisätietoja:

Petri Karisma
puh. 040-748 9532

Ilkka Vuorikuru
puh. 040-129 1173