Tampereen vapaa-ajattelijoilta kantelu: Koulut rikkovat ihmisoikeuksia

Tampereen vapaa-ajattelijat ry

 

Tiedote 24.9.2013

 

Koulut rikkovat ihmisoikeuksia

 

Tampereen vapaa-ajattelijat ry on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle uskonnon harjoittamisesta osana koulupäivää. Tampereen koulut järjestävät edelleen adventtihartauksia ja joulu- ja pääsiäiskirkkoja, ja seurakunnat pitävät kouluissa aamunavauksia. Nämä tilaisuudet loukkaavat oppilaiden uskonnonvapautta, koska ne väkisinkin pakottavat oppilaita joko toimimaan perheen vakaumuksen vastaisesti tai paljastamaan evankelis-luterilaisesta poikkeavan vakaumuksen tai vakaumuksen puuttumisen.

 

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja totesi 5.8.2013 tekemässään suvivirttä koskevassa ratkaisussa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että vapaus tunnustaa tai olla tunnustamatta uskoa sisältää myös oikeuden olla joutumatta tilanteisiin, joissa henkilöä vaaditaan paljastamaan uskonsa tai joissa hänen on toimittava jollain sellaisella tavalla, josta voidaan tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan.

 

– Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan suvivirren kahden ensimmäisen säkeistön laulaminen koulujen juhlissa ei ole uskonnon harjoittamista. Tällainen koulujen juhlatraditioon sekä uskonnollisiin tapoihin tutustuminen riittävät perehdyttämään oppilaat suomalaisiin kristillisiin perinteisiin. Varsinainen uskonnon harjoittaminen, kuten esimerkiksi joulukirkko ja seurakunnan aamunavaukset tulee jättää kotien ja seurakuntien hoidettavaksi kouluajan ulkopuolella, toteaa Tampereen vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Petri Karisma.

 

Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita, eikä henkilöä pidä pakottaa ilmaisemaan uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Kantelu kokonaisuudessaan

 

LISÄTIETOJA:

Petri Karisma

040 748 9532