Uskonnonopetus on tunnustuksellista Tiedote 27.2.2013

Pakollinen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluville lapsille tarkoitettu uskonnonopetus on perusopetuslain vastaisesti tunnustuksellista. Perustuslain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaiseen uskonnon harjoittamiseen. Peruskoulussa käytettävissä uskonnon kirjoissa kerrotaan kuitenkin esimerkiksi, että Jumala loi ihmiset itsensä kaltaiseksi tai että rukoilemalla Jumala kuulee rukoilijan huolet ja murheet.

Suomessa ketään ei voida pakottaa uskonnon harjoittamiseen, joten uskonnonopetuksen tulee olla tunnustuksetonta, eli siinä ei mm. saa olla hartauden harjoittamista, uskonnon oppeja ei saa kertoa totena tai lasta ei saa opettaa rukoilemaan. Evankelis-luterilainen uskonnonopetus haluttiin säätää pakolliseksi Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille. Tämä tehtiin niin, että uskonnonopetusta ryhdyttiin kutsumaan tunnustuksettomaksi, vaikka opetuksen sisällössä ei tapahtunut mitään muutosta.  Oppikirjoihin ja opetussuunnitelman perusteisiin tutustumalla tulee helposti vaikutelma, että uskonnon opetuksen tarkoituksena on edelleenkin sosiaalistaa koululaiset evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi, eikä tarjota objektiivista tietoa eri uskonnoista. Tällä hetkellä uskontoa opetetaan noin 420 tuntia peruskoulun aikana, tuntijakouudistuksen jälkeen 380 tuntia.

Erityisen ongelmallisia tunnustuksettomuuden kannalta ovat alakouluun tarkoitetut oppikirjat. Sekä Otavan Tähti että WSOY:n Suuri Kertomus uskontokirjasarjoista löytyy monia tunnustuksettomuuden kannalta ongelmallisia kohtia. Suuri Kertomus kertoo mm. rukouksesta “Kun minulla on asiaa Jumalalle, voin rukoilla. Voin kertoa hänelle kaikista asioista…”. Tähti taas tietää kertoa, että  “Jumala on lähettänyt enkeleitä maan päälle huolehtimaan ihmisistä”.

Pakkouskonto.fi -sivusto kritisoi evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien lapsien pakollista uskonnonopetusta, oppikirjojen tunnustuksellisuutta ja kouluissa järjestettäviä uskonnollisia tilaisuuksia. Pakkouskonto.fi-sivuston tavoitteena mm. on, että oppilas voisi valita elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetuksen riippumatta uskontokunnan jäsenyydestä. Pakkouskonto.fi -projekti tulee pitämään asiaansa esillä mm. erilaisten kampanjoiden ja kanteluiden muodossa.

Pakkouskonto.fi sivustoa hallinnoi Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry.

 

Lisätietoja:

Petri Karisma
puh. 040-748 9532

Ilkka Vuorikuru
puh. 040-129 1173